Niet te volgen

Jamoey.com heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Jamoey.com kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Jamoey.com niet instaan.

Jamoey.com verstrekt op deze website uitsluitend informatie en diensten in eigen beheer en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Jamoey.com worden onderhouden. Hoewel Jamoey.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Je kunt er van op aan dat Jamoey.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Jamoey.com kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Sluit Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!