Niet te volgen

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons verklaring (CC-BY) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Op foto’s, video’s of andere vormen van beeld is de CC-BY verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat Jamoey.com zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door Creative Commons verklaring (CC-BY) niet gewijzigd en blijven dus van kracht :

  • Octrooirechten.
  • Merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Sluit Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!